Stichting Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel hulpverleners, -therapeuten en -opleiders

Expertmeeting

Jaarlijks houdt Stichting Nagy Academie een expertmeeting, in 2020 voor de tiende keer. Het is een leer- en ontmoetingsdag voor werkers die zich het contextuele gedachtegoed eigen willen maken of die zich er verder in willen verdiepen door middel van het bijwonen van life-zittingen gegeven door een expert op het gebied van contextuele therapie. Dit jaar is er weer de mogelijkheid om een expert, een senior contextueel therapeut, aan het werk te zien. 

Meer informatie….

Module Wijsbegeerte

In deze “Module Wijsbegeerte” wordt stilgestaan bij hoe I.B. Nagy zijn contextuele benadering ontwikkeld heeft met behulp van het dialogische denken van M. Buber. De invalshoek van E. Levinas scherpt het ethische principe van de menselijke verantwoordelijkheid nog verder aan. Het is belangrijk dat de contextueel therapeut in opleiding voldoende zicht krijgt op deze onderliggende denkstromen. De contextuele benadering vraagt immers dat de contextueel werker de relationeel ethische levenshouding ontwikkelt van waaruit zij/hij in alle dieptelagen en verbanden van het bestaan, zowel van zichzelf als van anderen, zoekt naar mogelijkheden voor billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Meer informatie…

Opzetten en verdiepen contextuele praktijk

In deze workshop bespreken we welke praktische vragen en inhoudelijke aandachtspunten vanuit relationeel ethisch oogpunt komen kijken bij het opstarten van een contextuele praktijk en wat de verdere verdieping ervan vereist. Vanuit de Nagy Academie geven we een professioneel en helder antwoord op vrijwel alle vragen die zich op dit terrein kunnen voordoen.

Meer informatie…

Professor I.B. Nagy aan het werk

In deze workshop zien we prof. I. B. Nagy aan het werk. Tijdens dit consult spreekt hij met een moeder, haar partner (die niet de vader van haar kinderen is) en één van haar dochters. In 5 opeenvolgende sessies en in verschillende samenstellingen heeft prof. Nagy met deze familie gewerkt. Gedurende de dag zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties. Men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd om op weg te gaan naar een passende actie in de gestagneerde relaties. 

Meer informatie…