De Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel hulpverleners, -therapeuten en -opleiders

Professor I.B. Nagy aan het werk

In deze workshop zien we prof. I. B. Nagy aan het werk. Tijdens dit consult spreekt hij met een moeder, haar partner (die niet de vader van haar kinderen is) en één van haar dochters. In 5 opeenvolgende sessies en in verschillende samenstellingen heeft prof. Nagy met deze familie gewerkt. Gedurende de dag zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties. Men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd om op weg te gaan naar een passende actie in de gestagneerde relaties. 

Meer informatie…

“Tussen geven en nemen”

De leidraad hiervoor is het boek “Tussen geven en nemen” van de grondlegger van het contextuele denken professor I.B. Nagy. Dit boek bevat een schat aan gedachten en instructies met het oog op het contextuele werken. De inhoud vraagt om geduldig lezen en herlezen, om zo steeds meer verdieping te vinden in deze bijzondere visie en methodiek. In vier dagen, lezen en bespreken we hoofdstukken uit dit veelzijdige boek en werken daarmee aan verdieping van onze relationeel ethische kennis, vaardigheden en grondhouding.

Meer informatie…

Supervisie contextueel werkers

Onder systematische begeleiding wordt stilgestaan bij hoe de contextueel werker/-therapeut met moeilijke praktijksituaties vanuit de relationeel ethische grondhouding en werkwijze kan omgaan.

Er wordt met casuïstiek, literatuur en reflectieopdrachten gewerkt.

Meer informatie…

Supervisie contextueel therapeuten

Onder systematische begeleiding wordt stilgestaan bij hoe de contextueel werker/-therapeut met moeilijke praktijksituaties vanuit de relationeel ethische grondhouding en werkwijze kan omgaan.

Er wordt met casuïstiek, literatuur en reflectieopdrachten gewerkt.

Meer informatie…

Leertherapie contextueel therapeuten

Om de professionele contextuele vakbekwaamheid verder te ontwikkelen wordt in een dialogische setting en onder deskundige begeleiding de beroepshouding getraind waarin de student de billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle niveaus van het leven internaliseert.

Er wordt met literatuur, een logboek en reflectieverslagen gewerkt en vaak blijkt het helpend te zijn om in combinatie daarmee nog enkele sessies met leden uit het eigen familiesysteem te volgen bij de leertherapeut.
Meer informatie

Contextuele supervisie/leertherapie voor docenten

De ultieme verdieping van het contextueel werken vind je in deze 3 jarige opleiding. De aandacht zal in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van de grondhouding en methodiek van de billijke wederzijdse belangenbehartiging/het aangaan van het dialogische proces dat leidt tot ontschuldiging op alle balansen van geven en ontvangen in het persoonlijke leven van de student, zodat de daaruit voortvloeiende professionele grondhouding en het vakmanschap van de kandidaat contextuele leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek van professor I.B. Nagy zich verder kunnen ontvouwen.

Deze opleiding leidt op tot contextueel leertherapeut. Je kunt na de opleiding gaan werken als erkend contextueel leertherapeut mits je ook al 5 jaar ervaring hebt opgedaan als VCW erkend contextueel therapeut.

Ook om les te gaan geven als contextueel methodiek-docent is deze opleiding toereikend.
Meer informatie..

Contextuele life demonstratie-zittingen

Het is een leer- en ontmoetingsdag voor werkers die zich het contextuele gedachtegoed eigen willen maken of die zich er verder in willen verdiepen door middel van het bijwonen van life-zittingen gegeven door een expert op het gebied van contextuele therapie. 

Najaar 2023 is er weer de mogelijkheid om een expert, een senior contextueel therapeut, aan het werk te zien.

Meer informatie….