Informatie

Wanneer 

  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de supervisie start bij 4 aanmeldingen.
  • 1 jaar met 8 dagdelen van 3,5 uur supervisie
  • De supervisie kan elk jaar met een jaar verlengd worden.
  • Kan ook individueel gevolgd worden.

Locatie

Utrecht of Baarlo

Lesdagen

Betreft het verdiepen van de contextuele grondhouding van de docent.

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Supervisie voor contextueel therapeuten

Voor contextueel therapeuten die de 4 jarige contextuele vervolgopleiding hebben afgerond.

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de therapeut als persoon en zijn beroepspraktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om tot groei en verdere verdieping als contextueel therapeut te komen. Evenals in onze opleidingen zijn alle gesprekken en interventies gefundeerd in de benadering van de relationele ethiek.

PRAKTIJK

De supervisant krijgt in een kleine groep supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als contextueel therapeut. Onder leiding van een senior contextueel supervisor wordt tijdens de zittingen de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Problemen en vragen worden bezien vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden onderzocht met als uitgangspunt alle 4 de dimensies van de relationele werkelijkheid.

De supervisant leert om in zijn werk de leiding en de verantwoordelijkheid te nemen om bij hulpvragen van cliënten de interventies te doen tegen de achtergrond van de relationeel ethische dimensie, waardoor de bronnen van vertrouwen in het familiale netwerk van de cliënt worden aangeboord en ontschuldigingsprocessen tussen de betrokken familieleden op gang gebracht kunnen worden.

Het is ook mogelijk om naast de supervisie indien nodig extra sessies aan te gaan samen met de supervisor en familieleden van de deelnemer.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de supervisant gekeken. De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle balansen van geven en ontvangen in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context, onderkent de supervisant dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief te helpen aansturen in de familie waarmee hij werkt.

Onvermijdelijk wordt zo tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de supervisant. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de supervisant, een belemmering kan vormen in het motiveren van  de cliënt tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging op balansen van geven en ontvangen in zijn eigen familierelaties.

THEORIE

Alle contextuele concepten worden aan de hand van praktijkinbreng van de supervisanten steeds weer uitgediept waardoor de supervisie bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding van de contextueel therapeut. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties worden literatuuropdrachten geadviseerd.

TOELATING

Een afgeronde 4 jarige contextuele vervolgopleiding.

DOCENTEN

Pieterjan van den Akker
Pieterjan maakte kennis met het contextuele gedachtegoed van Prof. I.B. Nagy tijdens een managementtraining voor mensen uit het bedrijfsleven, die gegeven werd door Hans Groeneboer. Sinds die tijd heeft het contextuele denken hem niet meer losgelaten en heeft hij de 4-jarige opleiding tot contextueel therapeut en de opleiding tot contextueel leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek gevolgd bij de Nagy Academie. Pieterjan werkt binnen bedrijven als HRM adviseur, trainer en coach en heeft een eigen praktijk voor contextuele therapie. Hij is methodiekdocent in de contextuele basisopleiding “Grondbeginselen” bij de Nagy academie en met ingang van 2023 is hij Rikie van Hussel opgevolgd als directeur van de Nagy Academie. Ook is hij bestuurslid bij de Vereniging voor contextueel werkers.