Informatie

Informatie

Locatie

Utrecht, Soest of Neer

Lesinhoud

  • 1 jaar met 8 dagdelen
  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de opleiding start bij 5 aanmeldingen
  • De groep kan elk jaar met een jaar verlengd worden

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

“Contextueel therapeuten dragen de speciale last partijdig
met het ene na het andere familielid te moeten zijn.
Afstandelijke onverschilligheid, neutraliteit of
onpartijdigheid -de basis in andere modaliteiten- kunnen
eenvoudig het werk van veelzijdig gerichte partijdigheid
niet doen.” 

citaat I.B. Nagy

Supervisie voor contextueel therapeuten

Voor contextuele hulpverleners/therapeuten die de 4 jarige contextuele vervolgopleiding hebben afgerond.

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de hulpverlener als persoon en zijn beroepspraktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en  worden mogelijkheden ontdekt om tot groei en verdere verdieping als contextueel hulpverlener/ therapeut te komen. Evenals in onze opleidingen zijn alle gesprekken en interventies gefundeerd in de benadering van de relationele ethiek.

PRAKTIJK

De  supervisant krijgt in een kleine groep supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als contextueel hulpverlener/therapeut. Onder leiding van een senior contextueel supervisor wordt tijdens de zittingen de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Problemen en vragen worden bezien en onderzocht vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden geplaatst binnen het kader van de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid.

De supervisant leert om in zijn werk de leiding en de verantwoordelijkheid te nemen om bij hulpvragen van cliënten de interventies te doen vanuit de relationeel ethische dimensie, waardoor de bronnen van vertrouwen in het familiale netwerk van de cliënt worden aangeboord.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de supervisant gekeken. De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context, onderkent de supervisant dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief te helpen aansturen in de familie waarmee hij werkt.

Onvermijdelijk wordt zo tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de supervisant. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de supervisant, een belemmering kan vormen in het motiveren van  de cliënt tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in diens familie.

THEORIE

Alle contextuele concepten worden aan de hand van praktijkinbreng van de supervisanten steeds weer uitgediept waardoor de supervisie bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding van de hulpverlener/therapeut. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties worden literatuuropdrachten geadviseerd.

TOELATING

Een afgeronde 4 jarige contextuele vervolgopleiding.

DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten.

Riet Bunck-Spanjer
Riet is opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, -leertherapeut en -supervisor. Ze heeft jarenlange werkervaring als verpleegkundige en als maatschappelijk werkster. Geïnspireerd door de contextuele opleidingen begon ze 20 jaar geleden met een eigen contextuele praktijk.

Rikie van Hussel
Rikie is vanaf 1986 geïnspireerd en opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, - leertherapeut en - supervisor. Ze heeft als contextueel behandelaar, - therapeut, - manager en - opleider binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. Rikie geeft al ruim 25 jaar les in de contextuele benadering. Daarnaast is zij bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie.