Informatie

Locatie

Utrecht of Baarlo

Lesinhoud

  • 1 jaar met 8 dagdelen
  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de opleiding start bij 5 aanmeldingen
  • De groep kan elk jaar met een jaar verlengd worden

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid

Supervisie voor contextueel therapeuten

Voor contextuele hulpverleners/therapeuten die de 4 jarige contextuele vervolgopleiding hebben afgerond.

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de hulpverlener als persoon en zijn beroepspraktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om tot groei en verdere verdieping als contextueel hulpverlener/therapeut te komen. Evenals in onze opleidingen zijn alle gesprekken en interventies gefundeerd in de benadering van de relationele ethiek.

PRAKTIJK

De  supervisant krijgt in een kleine groep supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als contextueel hulpverlener/therapeut. Onder leiding van een senior contextueel supervisor wordt tijdens de zittingen de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. Problemen en vragen worden bezien vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden onderzocht met als uitgangspunt alle 4 de dimensies van de relationele werkelijkheid.

De supervisant leert om in zijn werk de leiding en de verantwoordelijkheid te nemen om bij hulpvragen van cliënten de interventies te doen vanuit de relationeel ethische dimensie, waardoor de bronnen van vertrouwen in het familiale netwerk van de cliënt worden aangeboord en ontschuldigingsprocessen tussen de betrokken familieleden op gang gebracht kunnen worden.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de supervisant gekeken. De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle balansen van geven en ontvangen in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context, onderkent de supervisant dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief te helpen aansturen in de familie waarmee hij werkt.

Onvermijdelijk wordt zo tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de supervisant. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de supervisant, een belemmering kan vormen in het motiveren van  de cliënt tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging op balansen van geven en ontvangen in zijn eigen familierelaties.

THEORIE

Alle contextuele concepten worden aan de hand van praktijkinbreng van de supervisanten steeds weer uitgediept waardoor de supervisie bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding van de contextuele hulpverlener/-therapeut. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties worden literatuuropdrachten geadviseerd.

TOELATING

Een afgeronde 4 jarige contextuele vervolgopleiding.

DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent intergenerationele familiedynamiek. Sinds 2016 is zij dagelijks adviseur van bestuur, directie en staf van de Nagy Academie.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 de masterclass die professor I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening en in haar contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiekdocent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/ Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent in de intergenerationele familiedynamiek. Rikie is medeoprichter van de Nagy Academie en sinds 2016 bestuurslid en directeur.