Informatie

Wanneer 

  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de supervisie start bij 4 aanmeldingen.
  • 1 jaar met 8 dagdelen van 3,5 uur supervisie
  • De supervisie kan elk jaar met een jaar verlengd worden.
  • Kan ook individueel gevolgd worden.

Locatie

Utrecht of Baarlo

Lesinhoud

Betreft het verdiepen van de contextuele grondhouding van de docent.

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Supervisie voor contextueel werkers

Voor contextueel werkers die de 2 jarige contextuele basisopleiding hebben afgerond.

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de contextueel werker als persoon en zijn praktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om tot relationeel ethische groei en verdieping te komen.

PRAKTIJK

In een kleine groep krijgt de student contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als contextueel werker. Onder leiding van een senior contextueel supervisor wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk.

Problemen en vragen worden bezien vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden onderzocht met het oog op alle 4 de dimensies van de relationele werkelijkheid van alle personen en hun relaties in kwestie.

Het is ook mogelijk om naast de supervisie indien nodig extra sessies aan te gaan samen met de supervisor en familieleden van de deelnemer.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de contextueel werker gekeken.

De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in al zijn eigen relaties in zijn context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt op alle balansen van geven en ontvangen in de eigen intergenerationele context, onderkent de student dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen op alle balansen van geven en ontvangen in de context van zijn cliënt.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de student. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de student, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in de context van de cliënt.

THEORIE

Alle contextuele concepten worden aan de hand van praktijkinbreng van de supervisanten steeds weer uitgediept waardoor de supervisie bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding van de contextueel werker. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties worden literatuuropdrachten geadviseerd.

Docenten

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent intergenerationele familiedynamiek. Vanaf 2017 is Gerdy dagelijks adviseur van het bestuur, de directie en het docenten team van de Nagy Academie.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 de masterclass die professor I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening en in haar contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiekdocent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/ Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent in de intergenerationele familiedynamiek. Rikie is medeoprichter van de Nagy Academie en sinds 2016 bestuurslid en directeur.