Informatie

Wanneer 

  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de supervisie start bij 4 aanmeldingen.
  • 1 jaar met 8 dagdelen van 3,5 uur supervisie
  • De supervisie kan elk jaar met een jaar verlengd worden.
  • Kan ook individueel gevolgd worden.

Locatie

Amersfoort

Lesdagen

Betreft het verdiepen van de contextuele grondhouding van de docent.

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Supervisie voor contextueel werkers

Voor contextueel werkers die de 2 jarige contextuele basisopleiding hebben afgerond.

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de contextueel werker als persoon en zijn praktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om tot relationeel ethische groei en verdieping te komen.

PRAKTIJK

In een kleine groep krijgt de student contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als contextueel werker. Onder leiding van een senior contextueel supervisor wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk.

Problemen en vragen worden bezien vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden onderzocht met het oog op alle 4 de dimensies van de relationele werkelijkheid van alle personen en hun relaties in kwestie.

Het is ook mogelijk om naast de supervisie indien nodig extra sessies aan te gaan samen met de supervisor en familieleden van de deelnemer.

PERSOONLIJK PROCES

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de contextueel werker gekeken.

De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in al zijn eigen relaties in zijn context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt op alle balansen van geven en ontvangen in de eigen intergenerationele context, onderkent de student dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen op alle balansen van geven en ontvangen in de context van zijn cliënt.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de student. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de student, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in de context van de cliënt.

THEORIE

Alle contextuele concepten worden aan de hand van praktijkinbreng van de supervisanten steeds weer uitgediept waardoor de supervisie bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding van de contextueel werker. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties worden literatuuropdrachten geadviseerd.

Docenten

Pieterjan van den Akker
Pieterjan maakte in 2014 kennis met het contextuele gedachtegoed van Prof. I. B. Nagy. Hij ervaarde hoe de benadering van relationele ethiek om te komen tot rechtvaardig geven en ontvangen leidt tot betere verhoudingen binnen families en organisaties en daarmee tot gezonde ontwikkeling van jong en oud. Sinds die tijd heeft het contextuele denken hem niet meer losgelaten. Hij heeft de 4-jarige opleiding tot contextueel therapeut en de opleiding tot contextueel leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek gevolgd bij de Nagy academie. Pieterjan heeft een eigen praktijk voor contextuele therapie in Amersfoort en werkt ook als contextueel therapeut voor gezinnen in opdracht van sociale wijkteams in de regio. Hij is methodiekdocent voor zowel de contextuele basisopleiding “Grondbeginselen” als de vervolgopleiding “Specialisatie” bij de Nagy academie. Met ingang van 2023 is hij Rikie van Hussel opgevolgd als directeur van de Nagy Academie. Ook is hij bestuurslid bij de Vereniging voor contextueel werkers.