Informatie

Locatie

Utrecht, Soest of Neer

Lesinhoud

  • 1 jaar met 8 dagdelen
  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de opleiding start bij 5 aanmeldingen
  • De groep kan elk jaar met een jaar verlengd worden

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

“Slechts veelzijdig gerichte partijdigheid kan
de soort structuur opbouwen die de veiligheid verschaft
voor het onderzoeken, vaststellen, mobiliseren
en verwerven van resterend vertrouwen” 

citaat I.B. Nagy

Supervisie voor contextueel hulpverleners

In de contextuele introductietraining, 4-daagse van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van de contextuele therapie.

De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 50 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat en onderwijs, ruimschoots bewezen. In deze therapeutische stroming wordt de mens gezien en benaderd als een wezen dat in zijn kern verlangt naar positief verbonden zijn, naar passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, naar rechtgedaan worden en naar rechtdoen aan de ander. Door menselijk toedoen en door het lot kan evenwel schade worden toegebracht aan het vertrouwen dat wederkerig elkaar rechtdoen mogelijk is. Hierdoor kunnen blokkades in de balans van geven en ontvangen tussen mensen ontstaan.

De weg die gegaan kan worden om aan het basaal menselijke verlangen om vrij te kunnen geven en ontvangen in verbondenheid tegemoet te komen, ligt besloten in de grondhouding en methodiek van de relationele ethiek.

Tijdens deze introductietraining leer je de basisprincipes van de dialogische weg naar meer passend geven en ontvangen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de noodzaak te werken vanuit de meerzijdig partijdige grondhouding van de contextueel werker en aan zijn verbindende taal, die gebaseerd is op billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Na deze cursus kun je kiezen om je verder in deze benadering te ontwikkelen via onze opleidingen, workshops en onze contextuele in-company trainingen.

INHOUD

In 4 dagen zal aan de hand van literatuur, de eigen familiegeschiedenis en casuïstiek, kennis gemaakt worden met alle basisbegrippen van de contextuele benadering en hun onderlinge samenhang in de praktijk.

VOOR WIE

Onze introductietrainingen zijn toegankelijk en leerzaam voor iedereen met een HBO niveau. In het bijzonder voor werkers die beroepsmatig met mensen en hun context te maken hebben biedt deze introductiecursus de mogelijkheid om enige contextuele kennis en vaardigheden te verwerven. Een uitgebreid scala van beroepsgroepen komt in aanmerking, zoals hulpverleners in de jeugdzorg en volwassenenzorg, gezins- en relatietherapeuten, psychologen, psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen, revalidatie- en verpleeghuisartsen, werkers in de ouderenzorg, verslavingszorg, werkers in sociale wijkteams, politie, justitie medewerkers, pastoraalwerkers, uitvaartbegeleiders, onderwijskrachten, advocaten, mediators, en zo meer.

Het volgen van de introductietraining wordt als voorwaarde gesteld tot deelname aan de basisopleiding contextuele hulpverlening “Grondbeginselen”.

ACCREDITATIE

De opleiding is geaccrediteerd door het Registerplein, voorheen BAMw voor alle kamers.

Onze basisopleiding voldoet aan de opleidingseisen- behoudens die ten aanzien van werkervaring- zoals de Vereniging van Contextueel Werkers die stelt voor de erkenning als contextueel hulpverlener VCW reg. 

Docenten

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten.

Rikie van Hussel
Rikie is opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, - leertherapeut en - supervisor. Ze heeft als contextueel behandelaar, - therapeut, - manager en - opleider binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. Rikie geeft al ruim 25 jaar les in de contextuele benadering. Daarnaast is zij bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie.