Informatie

Locatie

Utrecht, Soest of Neer

Lesinhoud

  • 1 jaar met 8 dagdelen
  • Maximale groepsgrootte is 6 deelnemers, de opleiding start bij 5 aanmeldingen
  • De groep kan elk jaar met een jaar verlengd worden

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

“Slechts veelzijdig gerichte partijdigheid kan
de soort structuur opbouwen die de veiligheid verschaft
voor het onderzoeken, vaststellen, mobiliseren
en verwerven van resterend vertrouwen” 

citaat I.B. Nagy

Supervisie voor contextueel hulpverleners

Supervisie speelt zich af op het spannende raakvlak tussen de contextueel werker/ contextueel therapeut als persoon en zijn praktijk. Juist op dat snijpunt vinden we vanuit contextueel perspectief veel inzichten en worden mogelijkheden ontdekt om tot groei en verdieping te komen.

Praktijk

In een kleine groep krijgt de student contextuele supervisie over de wijze van integratie van de contextuele concepten in zijn werk als aspirant-contextueel therapeut. Onder leiding van een senior- contextueel supervisor wordt tijdens de sessies de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging gesproken en wordt gericht relationeel ethisch gewerkt met casuïstiek uit de praktijk.

Problemen en vragen worden bezien en onderzocht vanuit het intergenerationele perspectief en alle interventies worden geplaatst binnen het kader van de 4 dimensies van de relationele werkelijkheid.

Persoonlijk proces

Tijdens de supervisiegesprekken wordt beurtelings naar de hulpvraag en de context van de cliënt en naar de context van de aspirant contextueel therapeut gekeken.

De taak van de contextueel supervisor is om de supervisant te laten ervaren dát en waarom hij door de cliënt beoordeeld wordt op zijn relationele betrouwbaarheid en hoe hij daaraan kan werken via billijke wederzijdse belangenbehartiging in zijn eigen context. Door ten diepste te ervaren hoe helend dit dialogisch proces werkt in de eigen intergenerationele context onderkent de student dit belang vervolgens ook in de context van zijn cliënt. Daaraan ontleent hij uiteindelijk de kennis en de moed om dit dialogisch proces actief en gericht te helpen aansturen.

Onvermijdelijk wordt tijdens de supervisie een verbinding gelegd met de eigen destructieve parentificatie en de opgebouwde destructief gerechtigde aanspraken in het gezin van herkomst van de student. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt hoe het terechte wantrouwen van “toen” in het eigen leven van de student, een belemmering kan vormen in het motiveren tot interventies betreffende billijke wederzijdse belangenbehartiging in de context van de cliënt.

Theorie

Alle contextuele concepten die in de methodiek behandeld zijn worden uitgediept, waardoor de supervisie zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van de relationeel ethische grondhouding. Gekoppeld aan de besproken praktijksituaties in de supervisie worden literatuuropdrachten gegeven.

Docenten

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten.

Rikie van Hussel
Rikie is opgeleid door professor I.B. Nagy in de Masterclass te Amsterdam. Zij is contextueel therapeut, - leertherapeut en - supervisor. Ze heeft als contextueel behandelaar, - therapeut, - manager en - opleider binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. Rikie geeft al ruim 25 jaar les in de contextuele benadering. Daarnaast is zij bestuurder en medeoprichter van de Nagy Academie.