Informatie

Locatie

IBIS hotel
Bizetlaan 1
3533 KC Utrecht

Kosten

€895,- 

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Professor I.B. Nagy aan het werk

opname consultatie 1995/1996

Professor I.B. Nagy:
“Hoe zal ik u aanspreken?”
Moeder:
“Zeg maar Bea.”
Professor I.B. Nagy:
“Hoe zou het voor u zijn als uw dochter u “moeder” zou noemen?”
Moeder:
“Dat is een stille wens.”

Simpele vragen, diep doorvoeld, een weg gebaand naar helende bronnen in het leven van cliënte en haar dierbaren. Een hoopvol begin…

In deze workshop zien we Professor I.B. Nagy (middels een filmopname) aan het werk. In de 5 op één volgende sessies en in verschillende samenstellingen werkt professor I. B. Nagy aan intergenerationele en interculturele thema’s.

De familie werd ingebracht (tijdens haar opleiding bij Professor I.B. Nagy in 1992) door Riet Bunck-Spanjer. Gedurende deze dagen zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken van de contextueel therapeut vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties doordat alle loyaliteiten in acht genomen worden.

Men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd om op weg te gaan naar een passende actie in de gestagneerde relaties. Wij bekijken in deze dagen verschillende fragmenten van de opnames. Na ieder deel is er tijd voor reacties en reflectie en vindt een micro analyse plaats betreffende de relationeel ethische interventies die Professor I.B. Nagy tijdens de consultatie deed.

voor wie

Hulpverleners en therapeuten die de contextuele benadering reeds kennen door opleiding en werkervaring of die de contextuele benadering willen leren kennen.

docent

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die professor I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk voor intergenerationele familiedynamiek, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven”  Vlaanderen/ Nederland. Sinds 2016 ontwikkelde zij binnen de Nagy Academie samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ docenten in de intergenerationele familiedynamiek. Rikie is medeoprichter van de Nagy Academie en maakt vanaf 2014 deel uit van het bestuur en directie.