Informatie

Locatie

Amersfoort

Kosten

€495,- 

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Opzetten en verdiepen contextuele praktijk

Opstarten van een eigen specifieke contextuele praktijk

EERSTE DAG

Na de afsluiting van de contextuele specialisatie willen veel hulpverleners en therapeuten graag een zelfstandige praktijk opstarten. Zij verlangen er naar hun verworven relationeel ethische kennis en vaardigheden nu onder eigen regie in een contextuele praktijk vorm te kunnen geven.

In deze workshop bespreken we welke praktische vragen en inhoudelijke aandachtspunten vanuit relationeel ethisch oogpunt komen kijken bij het opstarten van een contextuele praktijk en wat de verdere verdieping ervan vereist. Vanuit de Nagy Academie geven we een professioneel en helder antwoord op vrijwel alle vragen die zich op dit terrein kunnen voordoen.

 • Cliënten: hoe kom je eraan?
 • Hoe bouw je aan – en onderhoud je jouw professioneel netwerk:
  • De familieleden die tot je bestand zijn gaan horen.
  • Huisartsen, psychiaters en andere professionals in de gezondheidszorg.
  • Scholen, wijkteams, thuiszorg en andere instellingen.
 • Hoe zorg je als contextueel professional voor je eigen gezondheid en welzijn (het belang van intervisie, supervisie, leertherapie en bijscholing).
 • Wat is een billijke houding inzake vergoeding en hoe zorg je dat je ook wat verdient.
 • Hoe ga je om met verzekeringen, pensioen, belastingen, etc.

Alle specifieke vragen kunnen worden voorgelegd aan de begeleiders van de workshop.

Verdiepen van de contextuele praktijk

TWEEDE DAG

In deze dag staat centraal hoe in de praktijk te werken vanuit de relationeel ethische grondhouding. Bij het werken vanuit de dimensie van de relationele ethiek worden de eerste drie dimensies van de relationele werkelijkheid als indicatoren gebruikt met het oog op het realiseren van meer rechtvaardigheid op balansen van geven en ontvangen.

Het herkennen en ombuigen van eerder gebruikte invalshoeken, die gebaseerd waren op de 2de en 3de dimensie, vraagt blijvende aandacht en oefening. Structurele steun, advies van – en overleg met contextueel opgeleide collega”s is daarbij onontbeerlijk.

Op deze tweede dag komt onder meer aan  de orde:

 • Hoe werk je verder aan je persoonlijk proces?
 • Hoe werk je verder aan je relationeel ethische kennis?
 • Hoe werk je verder aan je relationeel ethische vaardigheidsontwikkeling?
 • Hoe werk je verder aan discipline betreffende regie in het contextuele proces?

DOCENTEN

José van den Heuvel
Maatschappelijk werker, contextueel hulpverlener en systeemtherapeut. Staflid Nagy Academie. Werkzaam bij De Rading: team CLAS, gezinsbehandeling en traumabehandeling na seksueel misbruik. Daarnaast heeft ze een eigen contextuele praktijk.