Stichting Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel hulpverleners, -therapeuten en -opleiders

Contextuele introductietraining

In de contextuele introductietraining van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van de contextuele familietherapie. De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 50 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat en onderwijs, ruimschoots bewezen.  

Meer informatie….

Basisopleiding tot contextueel hulpverlener “Grondbeginselen”

Het fundament van de volledige opleiding wordt gelegd in deze 2 jarige contextuele basisopleiding “Grondbeginselen”. De opleiding rust op drie pijlers: theorie, praktijk en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student. In deze basisopleiding wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die de student meebrengt uit de praktijk en uit andere opleidingen. De aandacht wordt gericht op het op rechtvaardige wijze vorm geven aan de relationeel ethische taal en de meerzijdig partijdige grondhouding als hulpverlener.  

Meer informatie…

Vervolgopleiding tot contextueel therapeut “Specialisatie”

Na de 2 jarige basisopleiding biedt dit vervolgtraject de mogelijkheid tot verdere specialisatie in – en integratie van het contextuele gedachtegoed met als doel om de relationeel ethische vaardigheden en de grondhouding van de aankomende contextueel therapeut verder te ontwikkelen.  

Meer informatie…

 

Nascholing

Voor elke contextueel werker is het boek “Tussen geven en nemen” van de grondlegger professor I.B. Nagy een goudmijn in twee opzichten: Dit boek bevat een schat aan gedachten en instructies met het oog op het contextuele werken. En het vraagt om geduldig “graven” in de tekst om die schat aan het licht te brengen, van alle kanten te bekijken en zo te doorgronden. In vier dagen, lezen en bespreken we hoofdstukken uit dit veelzijdige boek en werken daarmee aan verdieping van onze relationeel ethische kennis, vaardigheden en grondhouding. 

Meer informatie…

Module Wijsbegeerte

In deze lessenreeks wordt het denken van I.B. Nagy vanuit deze beide filosofen toegelicht. Als contextueel werker staat de dialogische ontmoeting tussen therapeut en cliënt en tussen de cliënt en zijn context centraal, en daartoe is naast praktische bekwaamheid ook theoretisch inzicht onontbeerlijk. 

Meer informatie…

Opleiding tot contextueel leertherapeut

Supervisie voor contextueel hulpverleners

Meer informatie…

Supervisie voor contextueel therapeuten

Meer informatie…

Leertherapie voor contextueel therapeuten