De Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel hulpverleners, -therapeuten en -opleiders

Contextuele introductietraining

In de contextuele introductietraining van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van de contextuele familietherapie. De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 50 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat en onderwijs, ruimschoots bewezen.  

Meer informatie….

Basisopleiding tot contextueel hulpverlener “Grondbeginselen”

Het fundament van de volledige opleiding wordt gelegd in deze 2 jarige contextuele basisopleiding “Grondbeginselen”. De opleiding rust op drie pijlers: theorie, praktijk en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student. In deze basisopleiding wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die de student meebrengt uit de praktijk en uit andere opleidingen. De aandacht wordt gericht op het op rechtvaardige wijze vorm geven aan de relationeel ethische taal en de meerzijdig partijdige grondhouding als hulpverlener.  

Meer informatie…

Vervolgopleiding tot contextueel therapeut “Specialisatie”

Na de 2 jarige basisopleiding biedt dit vervolgtraject de mogelijkheid tot verdere specialisatie in – en integratie van het contextuele gedachtegoed met als doel om de relationeel ethische vaardigheden en de grondhouding van de aankomende contextueel therapeut verder te ontwikkelen.  

Meer informatie…

 

Opleiding tot contextueel leertherapeut/docent intergenerationele familiedynamiek

De ultieme verdieping van het contextueel werken vind je in deze 3 jarige opleiding. De aandacht zal in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van de grondhouding en methodiek van de billijke wederzijdse belangenbehartiging/het aangaan van het dialogische proces dat leidt tot ontschuldiging op alle balansen van geven en ontvangen in het persoonlijke leven van de student, zodat de daaruit voortvloeiende professionele grondhouding en het vakmanschap van de kandidaat contextuele leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek van professor I.B. Nagy zich verder kunnen ontvouwen.

Ook om les te gaan geven als contextueel methodiek-docent is deze opleiding toereikend.
Meer informatie..

Module Wijsbegeerte

In deze lessenreeks wordt het denken van I.B. Nagy vanuit deze beide filosofen toegelicht. Als contextueel werker staat de dialogische ontmoeting tussen therapeut en cliënt en tussen de cliënt en zijn context centraal, en daartoe is naast praktische bekwaamheid ook theoretisch inzicht onontbeerlijk. 

Meer informatie…

Contextuele supervisie voor contextueel werkers

Meer informatie…

Contextuele supervisie voor contextueel therapeuten

Meer informatie…

Contextuele leertherapie voor leertherapeuten

Contextuele supervisie/leertherapie voor contextuele docenten

Voor contextuele leertherapeuten/docenten die de 7-jarige contextuele opleiding in de intergenerationele familiedynamiek hebben afgerond. Minimaal vier bijeenkomsten per jaar die in een groep of individueel gevolgd kunnen worden.

Meer informatie…