Informatie

Wanneer 

21 april, 26 mei en 23 juni 2023

Locatie

Amersfoort

Kosten

€695,-

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Module Wijsbegeerte

Filosofische grondslagen van de contextuele benadering, 3 dagen

Professor. I. B. Nagy vond in de ontwikkeling van zijn contextuele benadering filosofische onderbouwing in het denken van de filosoof Martin Buber (1878-1965). De dialogische “Ik en Jij” verhouding en de helende kracht van de ontmoeting zijn kenmerkende eigenschappen van zijn filosofie. Ook de filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995) sluit bij deze dialogische benadering aan.

Martin Buber
“De geschriften van Martin Buber zijn een welkome bondgenoot geweest in mijn levenslange streven een manier te vinden om…..mensen te helpen.” Citaat Prof. I.B. Nagy, uit “Grondbeginselen van de contextuele benadering” pagina 80.

Emanuel Levinas
Ook de filosofie van de filosoof E. Levinas en zijn zicht op de meervoudigheid van het sociale bestaan wordt tijdens deze lesdagen verbonden met de intergenerationele visie en methodiek van Prof. I. B Nagy. In een citaat uit “De context en de ander” pagina 154 schrijven Dr. A. van Rhijn en Dr. H. Meulink-korf over Prof. I.B. Nagy: “Naar zijn mening biedt geen enkele psychologische of systemische theorie de mogelijkheid om de dynamiek van twee of meer “zelven” tegelijkertijd in ogenschouw te nemen." Dit is precies wat Nagy voor ogen staat: de hulpverlening zo structureren dat de dynamiek van twee of meer “zelven” tegelijkertijd binnen zicht blijft; en dan niet vanuit een “objectief gezichtspunt” (als wordt genoemd een helicopterview boven de verhoudingen); maar vanuit het gezichtspunt van de subjecten.”

INHOUDELIJK

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen naar passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

In deze “Module wijsbegeerte” wordt stilgestaan bij hoe professor I.B. Nagy zich in het ontwikkelen van de contextuele benadering gesterkt wist doordat hij kennis nam van het dialogische denken van M. Buber. De invalshoek van E. Levinas scherpt het ethische principe van de menselijke verantwoordelijkheid nog verder aan. Daarom bespreken we ook zijn inzichten in deze lessenreeks. Het is belangrijk dat de contextueel therapeut in opleiding voldoende zicht krijgt op deze onderliggende denkstromen. De contextuele benadering vraagt immers dat de contextueel werker de relationeel ethische levenshouding ontwikkelt van waaruit hij in alle dieptelagen en verbanden van het bestaan, zowel van zichzelf als van anderen, zoekt naar mogelijkheden voor billijke wederzijdse belangenbehartiging.

LITERATUUR

  • Buber, M., De weg van de mens, Cothen: Juwelenschip, 2007.
  • Buber, M., Dialogisch leven, Utrecht: Bijleveld, 2007.
  • Buber, M., Ik en jij, Utrecht: Bijleveld, 2003.
  • Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R., Tussen geven en nemen, over contextuele therapie, Haarlem: De Toorts, 1994.
  • Boszormenyi-Nagy, I., Grondbeginselen van de contextuele benadering, Haarlem: De Toorts, 2000.
  • Michielsen, M. , van Mulligen, W. & Hermkens, L. (red.), Leren over leven in loyaliteit. Over contextuele hulpverlening,  Leuven: Acco, 1998.
  • Keij. J. Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg, Zoetermeer: Klement, 2012.

DOCENT

De lessen worden verzorgd door René Venema. René is theoloog en contextueel therapeut”.