Informatie

Wanneer 

Op de vrijdagen in het voorjaar van 2021

Locatie

“NDC Den Hommel”
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Kosten

€695,-

“De kern van de contextuele benadering
is het zichtbaar maken
van het gevende kind” 

citaat I.B. Nagy

Module Wijsbegeerte

Filosofische grondslagen van de contextuele benadering

Prof. I. B. Nagy vond in de ontwikkeling van zijn contextuele benadering filosofische onderbouwing in het denken van de Joodse filosoof Martin Buber (1878-1965). De dialogische “Ik en Jij” verhouding en de helende kracht van de ontmoeting zijn kenmerkende eigenschappen van zijn filosofie. Ook de ethische filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995) sluit bij deze dialogische benadering aan.

Martin Buber
“De geschriften van Martin Buber zijn een welkome bondgenoot geweest in mijn levenslange streven een manier te vinden om…..mensen te helpen.” Citaat Prof. I.B. Nagy, uit “grondbeginselen” pagina 80.

INHOUDELIJK

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen naar passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

In deze “Module Wijsbegeerte” wordt stilgestaan bij hoe Professor I.B. Nagy zich in het door ontwikkelen van de contextuele benadering gesterkt wist doordat hij kennis nam van het dialogische denken van M. Buber. De invalshoek van E. Levinas scherpt het ethische principe van de menselijke verantwoordelijkheid nog verder aan, daarom bespreken we ook zijn inzichten in deze lessenreeks. Het is belangrijk dat de contextueel therapeut in opleiding voldoende zicht krijgt op deze onderliggende denkstromen. De contextuele benadering vraagt immers dat de contextueel werker de relationeel ethische levenshouding ontwikkelt van waaruit zij/hij in alle dieptelagen en verbanden van het bestaan, zowel van zichzelf als van anderen, zoekt naar mogelijkheden voor billijke wederzijdse belangenbehartiging.

LITERATUUR

  • Buber, M., De weg van de mens, Cothen: Juwelenschip, 2007.
  • Buber, M., Dialogisch leven, Utrecht: Bijleveld, 2007.
  • Buber, M., Ik en jij, Utrecht: Bijleveld, 2003.
  • Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R., Tussen geven en nemen, over contextuele therapie, Haarlem: De Toorts, 1994.
  • Boszormenyi-Nagy, I., Grondbeginselen van de contextuele benadering, Haarlem: De Toorts, 2000.
  • Ivan Boszormenyi – Nagy, Leuven: Garant, 2004.
  • Michielsen, M. , van Mulligen, W. & Hermkens, L. (red.), Leren over leven in loyaliteit. Over  contextuele hulpverlening,  Leuven: Acco, 1998.
  • Keij. J. Levinas in de praktijk. Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg, Zoetermeer: Klement, 2012.

GASTDOCENT

Kees Bregman
Dr. Kees Bregman (1959) is pastor en contextueel therapeut. Hij is geboeid door de vraag wat mensen wezenlijk verbindt. Samen aandachtig zoeken naar de verantwoordelijkheden en de kernmerken daarvan.