Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Literatuurlijst

 • Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R., Tussen geven en nemen – Over contextuele therapie, De Toorts, 1994.
 • Boszormenyi-Nagy, I., Grondbeginselen van de contextuele benadering, De Toorts, 2000.
 • Dillen, A., Ongehoord vertrouwen – Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Boszormenyi-Nagy, Garant, 2004.
 • Heylen, M. & Janssens, K., Het contextuele denken – Een methodiekontwikkeling voor het Welzijnswerk, Acco, 2001.
 • Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M. & Vansevenant, K., Meervoudig gekwetsten – Contextuele hulpverlening aan kwetsbare mensen, Lannoo, 2005.
 • Heyndrickx, P. Contextuele counseling in de praktijk – Het risico nemen opnieuw te geven, Antwerpen: Garant 2016.
 • Hoekstra, R., Oneindig loyaal – Een contextuele kijk op de situatie van mensen die zorgen voor  een ernstig belemmerd kind, Meinema, 2002.
 • Hoogsteder, M. & de Vriese, S. (red.), Hechting en loyaliteit, SWP, 2004.
 • Melles, R., Bakhuizen, N. & van Montfoort, A., Contextuele hulpverlening bij seksueel misbruik  – Ontwikkeling en werkwijze van het clas-project, VU Uitgeverij Amsterdam, 1995.
 • Meulink-Korf H. Opnieuw aangesproken -Doordenken op contextueel pastoraat. Narratio 2013.
 • Michielsen, M. , van Mulligen, W. & Hermkens, L. (red.), Leren over leven in loyaliteit – Over contextuele hulpverlening, Acco, 1998.
 • Nuyts A. en Sels L. Tussen mensen – contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Lannoo Campus 2017.
 • Nieuwenbroek, A., Gieles, P. en van Mulligen, W., Contextueel leidinggeven in het onderwijs, Acco, 2003.
 • Onderwaater, A., De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen – Inleiding en ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, Pearson Assessment and information BV., Geheel gewijzigde druk 2009.
 • Reijersen-van Buuren, G., Verlangen naar erkenning, Boekencentrum 2010.
 • Reijersen-van Buuren, G., Verlangen naar verbinding, Acco 2017.
 • Schlüter, D. (red.), In het voetspoor van Nagy – VO-cahier 6, 1990.
 • Hargrave, T.D., Pfitzer, F., Michielsen, M. (red. vertaling), Ontwikkelingen in de contextuele therapie – De kracht van geven en nemen in relaties, Acco, 2005.
 • Thans, M. en Lampe, A., Balans tussen werk en thuis – Werkboek voor contextuele loopbaanbegeleiding, Meinema, 2003.
 • van den Eerenbeemt, E., Alle dochters! – Drie generaties vrouwen en hun familiekwesties, De Toorts, 1995.
 • van den Eerenbeemt, E., De liefdesladder – Over familie en nieuwe liefdes, Archipel, 2003.
 • Van den Eerenbeemt E. Door het oog van de naald – Liefde, eed en loyaliteit, Bert Bakker 2008.
 • van den Eerenbeemt, E., Bakhuizen, N. (red.), Wie krijgt de gouden armband van mijn moeder, Bert Bakker, 2013.
 • van Hekken & Melse, Ernstig verwaarloosd – Hulpverlening aan kinderen en hun ouders naar de ideeën van Nagy, Swets & Zeitlinger, 1988.
 • van Heusden, A. & van den Eerenbeemt, E., Balans in beweging – Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie, De Toorts, 1983.
 • van Rhijn, A. & Meulink-Korf, H., De context en de ander – Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat, Boekencentrum, 1997.
 • van Rhijn, A. & Meulink-Korf, H., De onvermoede derde – Inleiding in het contextueel pastoraat, Meinema, 2002.
 • van der Land, P., Vertel mij je verhaal – Op zoek naar de context van studieproblemen, De Toorts, 2002.
 • van der Meiden, J., Als banden knellen – Over relatieproblemen tussen volwassen kinderen en hun ouders, Groen Heerenveen, 2003.
 • Van der Meiden, J., Van contextuele theorie naar praktijk. Cothinho 2020.
 • van Mulligen, W., Gieles, P. & Nieuwenbroek, A., Tussen thuis en school – Over contextuele leerlingbegeleiding, Acco, 2001.
 • van Mulligen, W., Mijland, I. en Nieuwenbroek, A., Handboek kleine psychopathologie in school, Quirijn, 2009.

Werken van M. Buber, filosoof, waardoor I.B. Nagy in zijn denken over dialoog en de relationele ethiek geïnspireerd is:

 • Buber, M., De vraag naar de mens, Bijleveld, 1978.
 • Buber, M., De weg van de mens, Felix, 2007.
 • Buber, M., Dialogisch leven, Bijleveld, 2007.
 • Buber, M., Ik en jij, Bijleveld, 2003.
 • Buber, M., Sluitsteen, Lemniscaat, 1966.