Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Literatuurlijst

 • Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R., Tussen geven en nemen – Over contextuele therapie, De Toorts, 1994.
 • Boszormenyi-Nagy, I., Grondbeginselen van de contextuele benadering, De Toorts, 2000.
 • Dillen, A., Ongehoord vertrouwen – Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Boszormenyi-Nagy, Garant, 2004.
 • Heylen, M. & Janssens, K., Het contextuele denken – Een methodiekontwikkeling voor het Welzijnswerk, Acco, 2001.
 • Heyndrickx, P., Barbier, I., Driesen, H., Van Ongevalle, M. & Vansevenant, K., Meervoudig gekwetsten – Contextuele hulpverlening aan kwetsbare mensen, Lannoo, 2005.
 • Heyndrickx, P. Contextuele counseling in de praktijk – Het risico nemen opnieuw te geven, Antwerpen: Garant 2016.
 • Hoekstra, R., Oneindig loyaal – Een contextuele kijk op de situatie van mensen die zorgen voor  een ernstig belemmerd kind, Meinema, 2002.
 • Hoogsteder, M. & de Vriese, S. (red.), Hechting en loyaliteit, SWP, 2004.
 • Hermans, W.& van Loon, J., Op zoek naar de sleutel – Een zoektocht naar de toeppassing van sleutelconcepten in de contextuele therapie van Y. Boszormenyi-Nagy, Hermans en van Loon.
 • Melles, R., Bakhuizen, N. & van Montfoort, A., Contextuele hulpverlening bij seksueel misbruik  – Ontwikkeling en werkwijze van het clas-project, VU Uitgeverij Amsterdam, 1995.
 • Meulink-Korf H. Opnieuw aangesproken -Doordenken op contextueel pastoraat. Narratio 2013.
 • Michielsen, M. , van Mulligen, W. & Hermkens, L. (red.), Leren over leven in loyaliteit – Over contextuele hulpverlening, Acco, 1998.
 • Nuyts A. en Sels L. Tussen mensen – contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Lannoo Campus 2017.
 • Nieuwenbroek, A., Gieles, P. en van Mulligen, W., Contextueel leidinggeven in het onderwijs, Acco, 2003.
 • Onderwaater, A., De onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen – Inleiding en ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy, Pearson Assessment and information BV., Geheel gewijzigde druk 2009.
 • Reijersen-van Buuren, G., Verlangen naar erkenning, Boekencentrum 2010.
 • Reijersen-van Buuren, G., Verlangen naar verbinding, Acco 2017.
 • Schlüter, D. (red.), In het voetspoor van Nagy – VO-cahier 6, 1990.
 • Hargrave, T.D., Pfitzer, F., Michielsen, M. (red. vertaling), Ontwikkelingen in de contextuele therapie – De kracht van geven en nemen in relaties, Acco, 2005.
 • Thans, M. en Lampe, A., Balans tussen werk en thuis – Werkboek voor contextuele loopbaanbegeleiding, Meinema, 2003.
 • van den Eerenbeemt, E., Alle dochters! – Drie generaties vrouwen en hun familiekwesties, De Toorts, 1995.
 • van den Eerenbeemt, E., De liefdesladder – Over familie en nieuwe liefdes, Archipel, 2003.
 • Van den Eerenbeemt E. Door het oog van de naald – Liefde, eed en loyaliteit, Bert Bakker 2008.
 • van den Eerenbeemt, E., Bakhuizen, N. (red.), Wie krijgt de gouden armband van mijn moeder, Bert Bakker, 2013.
 • van Hekken & Melse, Ernstig verwaarloosd – Hulpverlening aan kinderen en hun ouders naar de ideeën van Nagy, Swets & Zeitlinger, 1988.
 • van Heusden, A. & van den Eerenbeemt, E., Balans in beweging – Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn visie op individuele en gezinstherapie, De Toorts, 1983.
 • van Rhijn, A. & Meulink-Korf, H., De context en de ander – Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat, Boekencentrum, 1997.
 • van Rhijn, A. & Meulink-Korf, H., De onvermoede derde – Inleiding in het contextueel pastoraat, Meinema, 2002.
 • van der Land, P., Vertel mij je verhaal – Op zoek naar de context van studieproblemen, De Toorts, 2002.
 • van der Meiden, J., Als banden knellen – Over relatieproblemen tussen volwassen kinderen en hun ouders, Groen Heerenveen, 2003.
 • Van der Meiden, J., Van contextuele theorie naar praktijk. Cothinho 2020.
 • van Mulligen, W., Gieles, P. & Nieuwenbroek, A., Tussen thuis en school – Over contextuele leerlingbegeleiding, Acco, 2001.
 • van Mulligen, W., Mijland, I. en Nieuwenbroek, A., Handboek kleine psychopathologie in school, Quirijn, 2009.

 • Werken van M. Buber:

  • Buber, M., De vraag naar de mens, Bijleveld, 1978.
  • Buber, M., De weg van de mens, Felix, 2007.
  • Buber, M., Dialogisch leven, Bijleveld, 2007.
  • Buber, M., Ik en jij, Bijleveld, 2003.
  • Buber, M., Sluitsteen, Lemniscaat, 1966.

 • Werken van E. Levinas.

  • Levinas, E., Het menselijk gelaat, Baarn 1969.
  • Levinas, E., Tussen ons – Essays over het denken -aan-de- ander, Baarn 1994.