“Contextueel therapeuten dragen de speciale last partijdig
met het ende na het andere familielid te moeten zijn.
Afstandelijke onverschilligheid, neutraliteit of
onpartijdigheid -de basis in andere modaliteiten- kunnen
eenvoudig het werk van veelzijdig gerichte partijdigheid
niet doen.” 

citaat I.B. Nagy

Klachtenprocedure

Klachten zullen binnen 14 dagen afgehandeld worden, mocht dat niet lukken dan wordt ieder daarvan op de hoogte gesteld.
Binnen 4 weken worden alle klachten behandeld als het binnen 2 weken niet lukt.
In eerste instantie wordt een poging gedaan intern tot een oplossing te komen.
Als dat niet lukt wordt er iemand vanuit het bestuur ingeschakeld.
Mochten de partijen dan niet tot een overeenkomst komen dan wordt de externe klachtenfunctionaris mevrouw E. Poot ingeschakeld, zij zal binnen 2 maanden nadat ze de klacht ontvangen heeft uitspraak doen.
Het oordeel van mevrouw E. Poot is bindend voor het instituut en de student.
De klachtenprocedure is openbaar b.v. op website en studiegids. Een klacht wordt door alle partijen vertrouwelijk in behandeling genomen.
Elke klacht en de wijze van afhandeling wordt nauwkeurig geregistreerd. En wordt gedurende 2 jaar bewaard bij de Nagy Academie.