Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Klachtenprocedure

Klachten zullen binnen 14 dagen afgehandeld worden, mocht dat niet lukken dan wordt ieder daarvan op de hoogte gesteld.
Binnen 4 weken worden alle klachten behandeld als het binnen 2 weken niet lukt. In eerste instantie wordt een poging gedaan intern tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt wordt er iemand vanuit het bestuur ingeschakeld.
Mochten de partijen dan niet tot een overeenkomst komen dan wordt de externe klachtenfunctionaris mevrouw E. Poot ingeschakeld, zij zal binnen 2 maanden nadat ze de klacht ontvangen heeft uitspraak doen. Het oordeel van mevrouw E. Poot is bindend voor het instituut en de student.

De klachtenprocedure is openbaar op de website. Een klacht wordt door alle partijen vertrouwelijk in behandeling genomen. Elke klacht en de wijze van afhandeling wordt nauwkeurig geregistreerd. En wordt gedurende 2 jaar bewaard bij de Nagy Academie.