Informatie

Wanneer 

Najaar 2022

Locatie

Amersfoort

Accreditatie

Voor deze dag is de accreditatie aangevraagd voor formeel leren bij het SKJ

Kosten

€295,- 

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele life demonstratie-zittingen

Professor I.B. Nagy  (1920 – 2007), Hongaars-Amerikaans hoogleraar psychiatrie, is de grondlegger van de contextuele therapie. Het contextuele gedachtegoed is gebouwd op het fundament van de intergenerationele rechtvaardigheid in een relatie die door middel van de billijke wederzijdse belangenbehartiging tot stand komt.

Het is een leer- en ontmoetingsdag voor werkers die zich het contextuele gedachtegoed eigen willen maken of die zich er verder in willen verdiepen door middel van het bijwonen van life-zittingen gegeven door een expert op het gebied van contextuele therapie. 

Najaar 2023 is er weer de mogelijkheid om een expert, een senior contextueel therapeut, aan het werk te zien.

Life-zittingen

Gerdy Rooijakkers-Segers heeft de leiding over deze demonstratie-zittingen waarin therapiegesprekken gevoerd worden met leden uit een familie. De focus van de senior contextueel therapeut is in ieder gesprek gericht op het in gang zetten van het dialogisch proces, de billijke wederzijdse belangenbehartiging tussen mensen/familieleden. Daarbij zal stap voor stap zichtbaar worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënt, zijn familierelaties en de toekomende generaties.

Ieder familielid voelt zich tijdens het gesprek uitgenodigd om oprecht stil te staan bij zichzelf en bij de ander in de relatie doordat de therapeut de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging spreekt. De contextueel therapeut onderzoekt systematisch wat de betekenissen zijn van de ingebrachte vragen en thema’s in ieders persoonlijke leven en op de balansen van geven en ontvangen van alle betrokkenen binnen de intergenerationele context.

Door de meerzijdig partijdige grondhouding van de therapeut en de daaraan gekoppelde interventies wordt de relationele veiligheid geboden waarbinnen de deelnemende familieleden hun destructief gerechtigde aanspraken tijdens de zitting voor het voetlicht kunnen brengen. Alle familieleden zullen in deze setting ervaren dat door het spreken van de verbindende taal recht wordt gedaan aan henzelf, aan al hun dierbaren, ook aan diegenen die zelf onrecht begingen.

Tijdens de gesprekken wordt zichtbaar hoe de therapeut werkt met de loyaliteitsdynamieken van de balans van geven en nemen die middels het dialogisch proces perspectief openen op nieuw vertrouwen. De therapeut is zich bewust dat elke interventie tijdens het gesprek binnen de familie mogelijke gevolgen kan hebben voor alle aanwezigen, alle afwezige familieleden en voor de komende generatie. Gedurende de dag zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties en men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd om op weg te gaan naar een passende actie in de gestagneerde relatie.

Microanalyse

Tussen de twee therapiegesprekken wordt een intervisie moment voor de toeschouwers gecreëerd. Er wordt een grondige microanalyse van de life-zittingen gemaakt, waarin de therapeut zal aangeven welke mogelijke hypotheses in de volgende sessie zullen worden uitgewerkt.

Daarin wordt besproken welke interventies men vanuit de contextuele invalshoek zou kunnen doen om herstel van vertrouwen tussen de familieleden te bewerkstelligen. Er zal aandacht gegeven worden aan de concrete taal die gebruikt kan worden om de cliënt(en) te erkennen voor hetgeen gegeven en hetgeen geleden is, en hoe hen tevens aan te moedigen tot actieve deelname bij wederzijdse billijke belangenbehartiging/elkaar recht doen in de gestagneerde relaties.

Het genogram van de betreffende familie, over minimaal 4 generaties, is tijdens de therapiesessies en de bespreking tussendoor het onontbeerlijke hulpmiddel. Vanuit de concrete feiten en de ethische verbeelding kunnen mogelijkheden ontdekt worden met betrekking tot het geven van erkenning, wat bij voorkeur door familieleden onderling gebeurt.

Voor wie

Hulpverleners en therapeuten die de contextuele benadering reeds kennen door opleiding en werkervaring of die de contextuele benadering willen leren kennen.

Docenten

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent intergenerationele familiedynamiek. Sinds 2016 is zij dagelijks adviseur van bestuur, directie en staf van de Nagy Academie.