Informatie

Wanneer 

 • Start bij 4 aanmeldingen tot max. 6 deelnemers per groep.
 • 8 sessies van 3,5 uur per jaar.
 • De supervisie/leertherapie kan elk jaar met een jaar verlengd worden.
 • Kan ook individueel gevolgd worden.

Locatie

Baarlo

Lesdagen

Betreft het verdiepen van de contextuele grondhouding van de docent.

Kosten

€995,- voor 1 jaar, excl. kosten voor literatuur

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele supervisie in combinatie met leertherapie voor docenten die zijn opgeleid in de intergenerationele familiedynamiek

Voor contextuele leertherapeuten/docenten die de 7-jarige contextuele opleiding in de intergenerationele familiedynamiek hebben afgerond. Minimaal vier bijeenkomsten per jaar die in een groep of individueel gevolgd kunnen worden.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met een senior contextueel leertherapeut/-supervisor gewerkt op het spannende gebied tussen de docent als persoon en de relaties met zijn individuele studenten binnen zijn vak als docent in de visie en methodiek van de relationele ethiek. Relationeel ethisch kijken naar- en omgaan met overdracht en tegenoverdracht; invloeden van eigen destructief gerechtigde aanspraken en destructieve parentificatie op de balansen van geven en nemen met specifieke studenten worden besproken naar aanleiding van ingebrachte vragen rondom stagnaties in geven en ontvangen op de balans in de docent-student relatie. Tijdens deze nascholingsdagen wordt professionele ondersteuning geboden bij het partij blijven aan jezelf als docent op alle 4 de dimensies van je eigen relationele werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt gezocht naar je mogelijkheden als docent om partijdig te zijn met je student op de 4 dimensies van zijn relationele werkelijkheid van dat moment. In dit proces blijven we zichthouden op de verschillende verantwoordelijkheden binnen de a symmetrische posities van de student en de docent.

Een VCW erkend contextueel leertherapeut/contextueel supervisor bewaakt tijdens de zittingen het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging. Hierdoor wordt de relationele veiligheid gewaarborgd waarbinnen de contextueel docenten hun destructief gerechtigde aanspraken ter sprake kunnen brengen in het vertrouwen dat aan henzelf, aan al hun dierbaren en tegelijkertijd aan de betreffende student en zijn loyaliteiten en verdiensten, recht wordt gedaan.

Theorie

Als gevolg van de contextuele thema’s die zich aandienen in het persoonlijk leven en werk van de docenten in de intergenerationele familiedynamiek worden steeds theorieopdrachten gegeven om verder te verdiepen in de werken van professor I. B. Nagy en de filosofen M. Buber en E. Levinas. Vanuit de theorie worden op passende momenten verbindingen gemaakt naar andere menswetenschappers en filosofen.

Toelating

Een afgeronde 4 jarige opleiding tot contextueel therapeut met een afgeronde opleiding als docent in de intergenerationele familiedynamiek. Tevens is werk en enige werkervaring op het vlak als contextueel docent gewenst.

Docent

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent intergenerationele familiedynamiek. Vanaf 2017 is Gerdy dagelijks adviseur van het bestuur, de directie en het docenten team van de Nagy Academie.

 • VCW geregistreerd contextueel therapeut
 • VCW geregistreerd contextueel leertherapeut
 • VCW geregistreerd contextueel supervisor

 

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I.B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die professor I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/ Nederland. Sinds 2016 ontwikkelde zij binnen de Nagy Academie samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/docent in de intergenerationele familiedynamiek. Rikie is medeoprichter van de Nagy Academie en maakte vanaf 2014 tot en met 2022 deel uit van het bestuur en de directie.

 • VCW geregistreerd contextueel therapeut
 • VCW geregistreerd contextueel leertherapeut
 • VCW geregistreerd contextueel supervisor
 • NVRG geregistreerd systeemtherapeut