Informatie

Wanneer 

Wordt bepaald door de deelnemers

Locatie

Baarlo

Lesinhoud

Kenmerken van contextuele leertherapie geven:

  1. De verwachting dat familieleden in hun onderlinge relaties elkaar kunnen helpen genezen, zelfs als het erop lijkt dat slechts één van hen in moeilijkheden is
  2. De nadruk op actie in plaats van op inzicht.

Kosten

Dit wordt bepaald door de tijd en het aantal deelnemers

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid

Contextuele supervisie in combinatie met leertherapie voor docenten die zijn opgeleid in de intergenerationele familiedynamiek

Minimaal vier bijeenkomsten per jaar die in een groep of individueel gevolgd kunnen worden.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met een senior contextueel leertherapeut/-supervisor gewerkt op het spannende gebied tussen de docent als persoon en de relaties met zijn individuele studenten binnen zijn vak als docent in de visie en methodiek van de relationele ethiek. Relationeel ethisch kijken naar- en omgaan met overdracht en tegenoverdracht; invloeden van eigen destructief gerechtigde aanspraken en destructieve parentificatie op de balansen van geven en nemen met specifieke studenten worden besproken naar aanleiding van ingebrachte vragen rondom stagnaties in geven en ontvangen op de balans in de docent-student relatie.

Een VCW erkend contextueel leertherapeut / contextueel supervisor bewaakt tijdens de zittingen het spreken van de taal van billijke wederzijdse belangenbehartiging. Hierdoor wordt de relationele veiligheid gewaarborgd waarbinnen de contextueel docenten hun destructief gerechtigde aanspraken ter sprake kunnen brengen in het vertrouwen dat aan henzelf, aan al hun dierbaren en tegelijkertijd aan de student waaromtrent de vragen worden ingebracht, recht wordt gedaan.

Theorie

Als gevolg van de contextuele thema’s die zich aandienen in het persoonlijk leven en werk van de docenten in de intergenerationele familiedynamiek worden steeds theorieopdrachten gegeven om uit te werken vanuit de werken van professor I. B. Nagy en de filosofen M. Buber en E. Levinas en waar passend worden verbindingen gemaakt naar andere menswetenschappers en filosofen.

Toelating

Een afgeronde 4 jarige opleiding tot contextueel therapeut met een afgeronde opleiding als docent in de intergenerationele familiedynamiek. Tevens is werk en enige werkervaring op het vlak als contextueel docent gewenst.

Docent

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar leven en in het werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen contextuele therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de contextuele opleidingen - en als contextueel methodiek docent, - supervisor en - leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de “Nagy Academie” samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding tot contextueel leertherapeut / docent intergenerationele familiedynamiek. Sinds 2016 is zij dagelijks adviseur van bestuur, directie en staf van de Nagy Academie.