Informatie 

 

Winterschool

4, 5, 18 en 19 januari 2024

Zomerschool

1, 2, 3 en 4 juli 2024

Najaarschool

26 oktober, 2, 16 en 23 november 2024

Locatie

IBIS hotel
Bizetlaan 1
3533 KC Utrecht

Accreditatie

SKJ Formeel leren:
ID SKJ215897 punten 38.40
NVRG Nascholing
ID 441468 punten 24
Registerplein Alle categorieën:
ID 441468 punten 70.5

Kosten

Betaling: €795,- uiterlijk 2 weken voor aanvang introductiedagen

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele introductieopleiding

In de contextuele introductieopleiding van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van het contextuele denken en de contextuele therapie.

De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 60 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat, onderwijs e.a. ruimschoots bewezen. In deze therapeutische stroming wordt de mens gezien en benaderd als een wezen dat in zijn kern verlangt naar positief verbonden zijn, naar passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, naar rechtgedaan worden en naar recht kunnen doen aan de ander. Door menselijk toedoen en door het lot kan evenwel schade worden toegebracht aan het vertrouwen dat wederkerig elkaar rechtdoen mogelijk is. Hierdoor kunnen blokkades in de balans van geven en ontvangen tussen mensen ontstaan.

De weg die gegaan kan worden om tegemoet te komen aan het basaal menselijke verlangen om vrij passend te kunnen geven en vrij passend te kunnen ontvangen in verbondenheid, ligt besloten in de grondhouding en methodiek van de relationele ethiek.

Tijdens deze introductieopleiding leer je de basisprincipes van de dialogische weg: de taal en grondhouding die helpen bij betere afstemming tussen twee personen met hun beider loyaliteiten, waardoor meer passend geven en meer passend ontvangen tot stand kan komen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de noodzaak te werken vanuit de veelzijdig partijdige grondhouding van de contextueel werker en aan zijn verbindende taal, die gebaseerd is op mogelijkheden tot billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Na deze vierdaagse introductie van het contextuele denken kun je kiezen om je verder in deze benadering te ontwikkelen via onze contextuele opleidingen,- workshops en onze contextuele in-company trainingen.

INHOUD

In 4 dagen zal aan de hand van literatuur, de eigen familiegeschiedenis en casuïstiek, kennis gemaakt worden met alle basisbegrippen van de contextuele benadering en hun onderlinge samenhang in de praktijk.

VOOR WIE

Onze introductieopleidingen zijn toegankelijk en leerzaam voor iedereen met een HBO niveau. In het bijzonder voor werkers die beroepsmatig met mensen en hun context te maken hebben biedt deze introductie de mogelijkheid om enige contextuele kennis en vaardigheden te verwerven. Een uitgebreid scala van beroepsgroepen komt in aanmerking: hulpverleners in de jeugdzorg en volwassenenzorg, gezins- en relatietherapeuten, psychologen, psychiaters, huisartsen, medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, revalidatie- en verpleeghuisartsen, werkers in de ouderenzorg, – verslavingszorg, werkers in sociale wijkteams en bij politie, buitengewoon opsporingsambtenaars, justitie medewerkers, pastoraalwerkers, uitvaartbegeleiders, onderwijskrachten, advocaten, mediators en zo meer.

Het volgen van de introductieopleiding wordt als voorwaarde gesteld tot deelname aan de basisopleiding contextuele hulpverlening “Grondbeginselen”.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

SKJ Formeel leren:
ID SKJ213330 punten 44.80
NVRG Nascholing
ID 441468 punten 24
Registerplein Alle categorieën:
ID 441468 punten 70.5

Met deze 4-daagse opleiding kun je deelnemen aan de basisopleiding tot contextueel werker ‘Grondbeginselen’. (Met de vereiste vooropleidingen en werk.)

Pieterjan van den Akker
Pieterjan maakte in 2014 kennis met het contextuele gedachtegoed van Prof. I. B. Nagy. Hij ervaarde hoe de benadering van relationele ethiek om te komen tot rechtvaardig geven en ontvangen leidt tot betere verhoudingen binnen families en organisaties en daarmee tot gezonde ontwikkeling van jong en oud. Sinds die tijd heeft het contextuele denken hem niet meer losgelaten. Hij heeft de 4-jarige opleiding tot contextueel therapeut en de opleiding tot contextueel leertherapeut/docent in de intergenerationele familiedynamiek gevolgd bij de Nagy academie. Pieterjan heeft een eigen praktijk voor contextuele therapie in Amersfoort en werkt ook als contextueel therapeut voor gezinnen in opdracht van sociale wijkteams in de regio. Hij is methodiekdocent voor zowel de contextuele basisopleiding “Grondbeginselen” als de vervolgopleiding “Specialisatie” bij de Nagy academie. Met ingang van 2023 is hij Rikie van Hussel opgevolgd als directeur van de Nagy Academie. Ook is hij bestuurslid bij de Vereniging voor contextueel werkers.