Informatie

Zomerschool

24, 25, 26, en 27 augustus 2020 van 09.30-16.00 uur
VOL

Najaarschool

31 oktober, 7, 21 en 28 november 2020 van 09.30-16.00 uur

Winterschool

9, 16, 23 en 30 januari 2021
van 09.30-16.00 uur

Locatie

“NDC Den Hommel”
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

Accreditatie

SKJ Formeel leren:
ID SKJ202085 punten 52.00
NVRG Nascholing
ID nummer 331923 punten 24
Registerplein alle categorieën:
ID nummer 331923 punten 80

Kosten

Betaling na 1 mei: €795,-

“Zo kijken volwassenen terug naar een vormend verleden, 
terwijl het nageslacht in een vormend heden 
leeft en tegenover een vormende toekomst staat” 
citaat I.B. Nagy

Contextuele introductietraining

In de contextuele introductietraining van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van het contextuele denken en de contextuele therapie.

De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 60 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat en onderwijs, ruimschoots bewezen. In deze therapeutische stroming wordt de mens gezien en benaderd als een wezen dat in zijn kern verlangt naar positief verbonden zijn, naar passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, naar rechtgedaan worden en naar recht kunnen doen aan de ander. Door menselijk toedoen en door het lot kan evenwel schade worden toegebracht aan het vertrouwen dat wederkerig elkaar rechtdoen mogelijk is. Hierdoor kunnen blokkades in de balans van geven en ontvangen tussen mensen ontstaan.

De weg die gegaan kan worden om aan het basaal menselijke verlangen om vrij te kunnen geven en ontvangen in verbondenheid tegemoet te komen, ligt besloten in de grondhouding en methodiek van de relationele ethiek.

Tijdens deze introductietraining leer je de basisprincipes van de dialogische weg: de taal en grondhouding die helpen bij betere afstemming tussen twee personen, waardoor meer passend geven en meer passend ontvangen tot stand kan komen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de noodzaak te werken vanuit de veelzijdig partijdige grondhouding van de contextueel werker en aan zijn verbindende taal, die gebaseerd is mogelijkheden tot billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Na deze vierdaagse introductie van het contextuele denken kun je kiezen om je verder in deze benadering te ontwikkelen via onze contextuele opleidingen,- workshops en onze contextuele in-company trainingen.

INHOUD

In 4 dagen zal aan de hand van literatuur, de eigen familiegeschiedenis en casuïstiek, kennis gemaakt worden met alle basisbegrippen van de contextuele benadering en hun onderlinge samenhang in de praktijk.

VOOR WIE

Onze introductietrainingen zijn toegankelijk en leerzaam voor iedereen met een HBO niveau. In het bijzonder voor werkers die beroepsmatig met mensen en hun context te maken hebben biedt deze introductiecursus de mogelijkheid om enige contextuele kennis en vaardigheden te verwerven. Een uitgebreid scala van beroepsgroepen komt in aanmerking:  hulpverleners in de jeugdzorg en volwassenenzorg, gezins- en relatietherapeuten, psychologen, psychiaters, huisartsen, verpleegkundigen, revalidatie- en verpleeghuisartsen, werkers in de ouderenzorg, – verslavingszorg, werkers in sociale wijkteams en bij politie, buitengewoon opsporingsambtenaars, justitie medewerkers, pastoraalwerkers, uitvaartbegeleiders, onderwijskrachten, advocaten, mediators en zo meer.

Het volgen van de introductietraining wordt als voorwaarde gesteld tot deelname aan de basisopleiding contextuele hulpverlening “Grondbeginselen”.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

De opleiding is geaccrediteerd door:
SKJ Formeel leren, 52 punten.
NVRG Nascholing, 24 punten.
Registerplein alle categorieën, 80 punten.

Met deze 4-daagse opleiding kun je deelnemen aan de basisopleiding tot contextueel werker ‘Grondbeginselen’. (Met de vereiste vooropleidingen en werk.)

DOCENTEN

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Onlangs ontwikkelde zij binnen de “Nagy Academie” samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/contextueel docenten.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven”  Vlaanderen/ Nederland. Onlangs ontwikkelde zij binnen de “Nagy Academie” samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/ contextueel docenten.