Informatie 

Zomerschool

29, 30, 31 augustus en 1 september 2022

Najaarschool

29 oktober, 5, 19 en 26 november 2022

Winterschool

5, 6, 19 en 20 januari 2023

Locatie

IBIS hotel
Bizetlaan 1
3533 KC Utrecht

Accreditatie

SKJ Formeel leren:
ID SKJ209712 punten 59.20
NVRG Nascholing
ID 441468 punten 24
Registerplein Alle categorieën:
ID 441468 punten 70.5

Kosten

Betaling: €795,- uiterlijk 2 weken voor aanvang introductiedagen

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contextuele introductieopleiding

In de contextuele introductieopleiding van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van het contextuele denken en de contextuele therapie.

De meerwaarde van deze therapeutische stroming heeft zich in de afgelopen 60 jaar niet alleen in de therapeutische setting, maar ook binnen hulpverlening, zorg, pastoraat, onderwijs e.a. ruimschoots bewezen. In deze therapeutische stroming wordt de mens gezien en benaderd als een wezen dat in zijn kern verlangt naar positief verbonden zijn, naar passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, naar rechtgedaan worden en naar recht kunnen doen aan de ander. Door menselijk toedoen en door het lot kan evenwel schade worden toegebracht aan het vertrouwen dat wederkerig elkaar rechtdoen mogelijk is. Hierdoor kunnen blokkades in de balans van geven en ontvangen tussen mensen ontstaan.

De weg die gegaan kan worden om te tegemoet te komen aan het basaal menselijke verlangen om vrij passend te kunnen geven en vrij passend te kunnen ontvangen in verbondenheid, ligt besloten in de grondhouding en methodiek van de relationele ethiek.

Tijdens deze introductieopleiding leer je de basisprincipes van de dialogische weg: de taal en grondhouding die helpen bij betere afstemming tussen twee personen met hun beider loyaliteiten, waardoor meer passend geven en meer passend ontvangen tot stand kan komen. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de noodzaak te werken vanuit de veelzijdig partijdige grondhouding van de contextueel werker en aan zijn verbindende taal, die gebaseerd is op mogelijkheden tot billijke wederzijdse belangenbehartiging.

Na deze vierdaagse introductie van het contextuele denken kun je kiezen om je verder in deze benadering te ontwikkelen via onze contextuele opleidingen,- workshops en onze contextuele in-company trainingen.

INHOUD

In 4 dagen zal aan de hand van literatuur, de eigen familiegeschiedenis en casuïstiek, kennis gemaakt worden met alle basisbegrippen van de contextuele benadering en hun onderlinge samenhang in de praktijk.

VOOR WIE

Onze introductieopleidingen zijn toegankelijk en leerzaam voor iedereen met een HBO niveau. In het bijzonder voor werkers die beroepsmatig met mensen en hun context te maken hebben biedt deze introductie de mogelijkheid om enige contextuele kennis en vaardigheden te verwerven. Een uitgebreid scala van beroepsgroepen komt in aanmerking: hulpverleners in de jeugdzorg en volwassenenzorg, gezins- en relatietherapeuten, psychologen, psychiaters, huisartsen, medisch maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, revalidatie- en verpleeghuisartsen, werkers in de ouderenzorg, – verslavingszorg, werkers in sociale wijkteams en bij politie, buitengewoon opsporingsambtenaars, justitie medewerkers, pastoraalwerkers, uitvaartbegeleiders, onderwijskrachten, advocaten, mediators en zo meer.

Het volgen van de introductieopleiding wordt als voorwaarde gesteld tot deelname aan de basisopleiding contextuele hulpverlening “Grondbeginselen”.

ACCREDITATIE EN ERKENNINGEN

SKJ Formeel leren:
ID SKJ209712 punten 59.20
NVRG Nascholing
ID 441468 punten 24
Registerplein Alle categorieën:
ID 441468 punten 70.5

Met deze 4-daagse opleiding kun je deelnemen aan de basisopleiding tot contextueel werker ‘Grondbeginselen’. (Met de vereiste vooropleidingen en werk.)

Gerdy Rooijakkers-Segers
Gerdy maakte in 1992 kennis met professor I.B. Nagy op de Hogeschool van Amsterdam waar hij in een samenwerkingsverband met de Hahneman University van Philadelphia masterclasses gaf betreffende de contextuele therapie. Vanaf dat moment werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Gerdy heeft naast het werk in haar eigen therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiek docent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven” Vlaanderen/Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Rikie van Hussel de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/docent in de intergenerationele familiedynamiek. Vanaf 2017 is Gerdy dagelijks adviseur van het bestuur, de directie en het docenten team van de Nagy Academie.

Rikie van Hussel
Rikie maakte kennis met de contextuele benadering van professor I. B. Nagy in 1986 en volgde in 1993 een van de masterclasses die I.B. Nagy gaf op de Hogeschool van Amsterdam in een samenwerkingsverband met de Hahneman University in Philadelphia betreffende de contextuele therapie. Vanaf de eerste kennismaking werd deze op de relationele ethiek gebaseerde therapeutische benadering een grote inspiratiebron en leidraad in haar werken met cliënten en studenten. Rikie heeft naast haar werk in de jeugdhulpverlening, HBO opleidingen en in haar therapiepraktijk, jarenlang als medeontwikkelaar van de opleidingen – en als contextueel methodiekdocent, – supervisor en – leertherapeut gewerkt bij het opleidingsinstituut voor contextuele hulpverlening “Leren over leven”  Vlaanderen/ Nederland. Zij ontwikkelde binnen de Nagy Academie samen met Gerdy Rooijakkers-Segers de 3-jarige opleiding voor contextueel leertherapeuten/docent in de intergenerationele familiedynamiek. Rikie is medeoprichter van de Nagy Academie en maakt vanaf 2014 deel uit van het bestuur en de directie.