Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen
in passende zorg voor de ander en
tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf,
groeit als mens en verwerft vrijheid.

Contactgegevens

Bestuur
Rikie van Hussel (bestuurder / directeur)
Gerdy Rooijakkers-Segers (Dagelijks adviseur bestuur/directie)

Correspondentieadres
Nagy Academie
Adri Piecklaan 22
3739 LH Hollandsche Rading

E-mailadres
info@nagyacademie.nl

Kamer van Koophandel
60896450

Bankrekening
NL86 INGB 0006 5687 67

Ontwerp en vormgeving
www.evelinepoot.nl