Stichting Nagy Academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering 
aan de volgende generatie contextueel hulpverleners, -therapeuten en -opleiders

 

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen in passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

 

Op 19 mei 2020 was het 100 jaar geleden dat professor I. B. Nagy geboren werd.

In grote dankbaarheid denken wij aan hem.

“De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen vóór alles verantwoordelijk zijn voor elkaar.” Citaat uit “Tussen geven en nemen”

“Wie in staat is om zijn verantwoordelijkheid te vertalen in passende zorg voor de ander en tegelijkertijd in passende zorg voor zichzelf groeit als mens en verwerft vrijheid.”
Citaat uit “Tussen geven nemen”

Wie had kunnen bevroeden dat juist in deze coronatijd de onontkoombare waarheid van bovenstaande  woorden dieper dan ooit in ons besef zou binnendringen.

 

ACTUEEL

Opleiding tot contextueel leertherapeut/docent intergenerationele familiedynamiek

Start 5 maart 2021 (Volgeboekt)

Contextuele leertherapie speelt zich af op het raakvlak van het persoonlijk proces van de student en de integratie van de theoretische concepten.

De ultieme verdieping van het contextueel werken vind je in deze 3 jarige opleiding. De aandacht zal in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van de grondhouding en methodiek van de billijke wederzijdse belangenbehartiging/het aangaan van het dialogische proces dat leidt tot ontschuldiging op alle balansen van geven en ontvangen in het persoonlijke leven van de student, zodat de daaruit voortvloeiende professionele grondhouding en het vakmanschap van de kandidaat contextuele leertherapeut/docent in intergenerationele familiedynamiek van professor I.B. Nagy zich verder kunnen ontvouwen.

Deze opleiding berust evenals al onze andere contextuele opleidingen op de 3 pijlers: contextuele theorie, praktijk en het persoonlijk proces van geven en nemen van de student in de eigen familie- en gekozen relaties. Deze 3 pijlers komen altijd aanbod tijdens alle methodieklessen, de supervisies, de leertherapie- en de intervisiebijeenkomsten.

Deze opleiding leidt op tot contextueel leertherapeut. Je kunt na de opleiding gaan werken als erkend contextueel leertherapeut mits je ook al 5 jaar ervaring hebt opgedaan als VCW erkend contextueel therapeut.

Ook om les te gaan geven als contextueel methodiek-docent is deze opleiding toereikend.
Meer informatie…

Nascholing

Start: 15 april, 20 mei, 10 juni en 24 juni 2021
De leidraad hiervoor is het boek “Tussen geven en nemen” van de grondlegger van het contextuele denken professor I.B.Nagy, “een goudmijn”.

Dit boek bevat een schat aan gedachten en instructies met het oog op het contextuele werken. De inhoud vraagt om geduldig lezen en herlezen, om zo steeds meer verdieping te vinden in deze bijzondere visie en methodiek. In vier dagen, lezen en bespreken we hoofdstukken uit dit veelzijdige boek en werken daarmee aan verdieping van onze relationeel ethische kennis, vaardigheden en grondhouding. 
Meer informatie…

Module Wijsbegeerte

Start: voorjaar 2021
In deze lessenreeks wordt het denken van I.B. Nagy beschouwd en onderbouwd vanuit het denken van de filosofen Martin Buber en Emmanual Levinas. Als contextueel werker staat de dialogische ontmoeting tussen therapeut en cliënt en tussen de cliënt en zijn context centraal en daartoe is naast praktische bekwaamheid ook theoretisch inzicht onontbeerlijk. 
Meer informatie…

4-daagse Contextuele introductietraining

In de 4-daagse contextuele introductietraining, van de Nagy Academie maak je kennis met het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, de grondlegger van de contextuele therapie.

  • Zomerschool: 24, 25, 26 en 27 augustus 2020
    (Volgeboekt)
  • Najaar-school: 31 oktober, 7, 21 en 28 november 2020 (Volgeboekt)
  • Winterschool: 9, 16, 23 en 30 januari 2021

De opleiding is geaccrediteerd door SKJ formeel leren, NVRG nascholing en Registerplein alle categorieën.
Meer informatie…

Basisopleiding tot contextueel hulpverlener “Grondbeginselen”

Start: 11 februari 2021
Deze 2 jarige contextuele opleiding “Grondbeginselen” vormt het fundament van de contextuele benadering en leidt op tot contextueel-werker. In deze opleiding staat het zicht krijgen op de ruim 25 contextuele begrippen zoals professor I. B. Nagy ze formuleerde centraal. In combinatie met de noodzaak tot het zien van de feiten, psychologische – en interactiefactoren in iemands leven, kunnen deze begrippen worden ingezet om recht en onrecht door het lot en door mensen aangedaan in beeld te brengen. De inzichten en methodische mogelijkheden die tot stand komen door het werken met al deze aspecten van de relationele werkelijkheid van een mens, hebben allemaal tot doel om de dialogische weg naar billijke wederzijdse belangenbehartiging vorm te geven. 
Meer informatie…

Contextuele therapieopleiding “Specialisatie”

Start: 29 januari 2021
Deze 2 jarige contextuele vervolgopleiding leidt op tot contextueel therapeut en biedt na de contextuele basisopleiding een verdere verdieping en integratie van de visie en methodiek van het contextuele denken. In deze opleiding tot contextueel therapeut ligt de focus op het op rechtvaardige wijze vorm kunnen geven aan ingewikkelde hulpverleningssituaties en therapeutische processen.
Meer informatie…

Opleiding tot contextueel leertherapeut

Start: 9 oktober 2020 (volgeboekt)
De ultieme verdieping van het contextueel werken vind je in deze 3-jarige opleiding. Je zet verdere stappen in je persoonlijk groeiproces en verfijnt steeds meer je professionele vaardigheden waardoor je diepgaand wordt geschoold in het vakmanschap van contextueel leertherapeut. 
Meer informatie…

Supervisie voor contextueel hulpverleners

Start: bij minimaal 5 aanmeldingen
Onder systematische begeleiding wordt stilgestaan bij hoe de contextueel hulpverlener/-therapeut met moeilijke praktijksituaties vanuit de relationeel ethische grondhouding en werkwijze kan omgaan. Met literatuuropdrachten.  Voor hulpverleners of voor therapeuten.
Meer informatie…

Leertherapie voor contextueel therapeuten

Start: bij 5 aanmeldingen
Om de professionele contextuele vakbekwaamheid verder te ontwikkelen wordt in een dialogische setting en onder deskundige begeleiding de beroepshouding getraind waarin de student billijke wederzijdse belangenbehartiging op alle niveaus van het leven internaliseert. 
Meer informatie…

Opzetten en verdiepen contextuele praktijk

In deze workshop bespreken we welke professionele en praktische vragen komen kijken bij het opstarten en uitbouwen van een eigen contextuele praktijk. 
Meer informatie…

Professor I.B. Nagy aan het werk

Start: voorjaar 2021
In deze workshop zien we prof. I. B. Nagy middels een videoband met een familie aan het werk. Gedurende de dag zal het voor de toeschouwers duidelijk worden hoe het werken vanuit de meerzijdig partijdige beroeps- en levenshouding helend werkt voor de cliënten en hun relaties. Men zal ervaren dát en hoe de familieleden systematisch worden aangemoedigd op weg te gaan naar een passende actie in de gestagneerde relaties. 
Meer informatie..